Ce este un evaluator ANEVAR?

Este un evaluator imobiliar, expert autorizat, membru al ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania). Un evaluator de active imobiliare sau evaluator ANEVAR poate fi o persoana fizica membru al asociatiei sau o societate ce are calitatea de membru corporativ ANEVAR.

Este esential ca un evaluator ANEVAR sa poata oferi o evaluari imobiliare obiective si impartiale. Pentru aceasta, evaluatorul nu trebuie sa aiba niciun fel de interese in legatura cu activul de evaluat sau cu clientul evaluarii.

Evaluatorul trebuie sa detina experienta si competentele necesare pentru a putea realiza evaluari imobiliare, atat din punct de vedere al tipului de activ de evaluat dar si din punct de vedere al scopului evaluarii.

Un evaluator de proprietati imobiliare are obligatia sa respecte codul deontologic al profesiei de evaluator ANEVAR. Un evaluator imobiliar trebuie sa fie in primul rand un expert imobiliar avand obligatia sa cunoasca in profunzime piata si sa se perfectioneze permanent prin realizarea unui numar minim de ore de pregatire anual.

Cat dureaza o evaluare?

Realizarea unei evaluari imobiliare presupune parcurgerea mai multor etape:

  1. Clientul solicita evaluatorului o oferta de evaluare.
  2. Evaluatorul identifica proprietatea de evaluat si scopul evaluarii, apoi transmite o oferta clientului.
  3. Daca oferta este acceptata, se semneaza un contract de evaluare intre evaluator si client, in care se specifica termenii de referinta ai evaluarii: scopului evaluarii si implicit tipul valorii, stabilirea datei de referinta a evaluarii etc.
  4. Clientul pune la dispozitia evaluatorului documentele solicitate (adica documente de proprietate, documentatie cadastrala etc.).
  5. Evaluatorul realizeaza inspectia proprietatii la o data si ora stabilite de comun acord cu clientul. In cadrul inspectiei, evaluatorul inspecteaza imobilul atat in interior cat si in exterior si face fotografii.
  6. Dupa inspectie, evaluatorul are nevoie de cateva zile pentru colectarea de informatii despre piata si realizarea de calcule aplicand una sau mai multe metode de evaluare.
  7. Redactarea raportului de evaluare.

In general, o evaluare simpla (de ex. evaluare apartament) poate dura minim trei zile lucratoare de la momentul inspectiei, cu conditia sa fie puse la dispozitia evaluatorului toate documentele necesare.

 

 

Ghidul utilizatorului unui raport de evaluare imobiliara